Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM
Adsum- z łac.- być obecnym, brać udział, współdziałać, uczestniczyć

AKTUALNOŚCi

Zebranie członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM zawiadamia członków i kandydatów, że w dniu 29 marca 2017r. o godz. 17.45 (w I terminie) o godz 18:00 (w II terminie) w świetlicy wiejskiej w Chomiąży odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia za rok 2016 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie -przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarz obrad.
3. Sprawozdanie zarządu za rok 2016.
4.Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
5.Opinia Komisji Rewizyjnej do przedłożonych sprawozdań.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7.Podjęcie uchwał:
a/ przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności w roku 2016.
b/zatwierdzenie bilansu oraz wyniku finansowego za rok 2016.
c/ w sprawie absolutorium dla zarządu za rok 2016.
8. Informacja zarządu o zamierzeniach działalności stowarzyszenia w roku 2017.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Zarząd


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU "SIŁA JEST W NAS"

do pobrania --> megawrzuta.pl/download/1eca3c834f04b6cdf183e108ad3e5a27.html

PROSIMY O ODSYŁANIE FORMULARZA NA ADRES e-mail siladsum@gmail.com.
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność złoszeń.

PROSIMY O NIEPODAWANIE DOKŁADNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA
WYSTARCZY PODAĆ MIEJSCOWOŚĆ,  GMINĘ I POWIAT
 

SIŁA JEST W NAS

Jak wziąć udział w projekcie?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres siladsum@gmail.com

 

Celem projektu jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia i włączenie całych rodzin we współdziałanie podczas otwartych spotkań fitness oraz warsztatów motywujących z terenu powiatu średzkiego.

 

Zgłoszenie udziału SIŁA JEST W NAS - Chomiąża, 2016

A- Informacje osobowe:

1 osoba z rodziny

2 osoba z rodziny

Imię:

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko:

Wiek:

Wiek:

 

 

Miejscowość:

Miejscowość:

Gmina

Powiat:

Gmina:

Powiat:

 

Województwo:

Województwo:

Nr telefonu (z kierunkowym):

Nr telefonu (z kierunkowym):

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM

3 osoba z rodziny

4 osoba z rodziny

Imię:

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko:

Wiek:

Wiek:

 

 

Miejscowość:

Miejscowość:

Gmina

Powiat:

Gmina:

Powiat:

 

Województwo:

Województwo:

Nr telefonu (z kierunkowym):

Nr telefonu (z kierunkowym):

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM

5 osoba z rodziny

6 osoba z rodziny

Imię:

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko:

Wiek:

Wiek:

 

 

Miejscowość:

Miejscowość:

Gmina

Powiat:

Gmina:

Powiat:

 

Województwo:

Województwo:

Nr telefonu (z kierunkowym):

Nr telefonu (z kierunkowym):

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM

 

 

2. Jaki jest powód zgłoszenia przez Pana/Panią/ Państwa chęci uczestnictwa w projekcie?

 

 

 

 

3. Prosimy o zaznaczenie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach w ramach projektu w poniższej tabeli.

Termin zajęć

Tematyka zajęć

Zgłaszam się na działanie

zaznaczyć krzyżykiem (X)

24.06.2016

godz. 15:00

PIĄTEK

Spotkanie organizacyjne wraz z warsztatami i zajęciami fitness

 

26.062016

godz. 15:00

NIEDZIELA

Basen + sauna i tężnia

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

 

3.07.2016r.

godz. 15:00

NIEDZIELA

Nordic Walking EXTRA z „Rysie Razem”

Dla dużych i małych

 

 

10.07.2016r.

Godz. 15:00

NIEDZIELA

SIŁOWNIA –

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

Basen + sauna i tężnia

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

 

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

16.07.2016r.

Godz. 15:00

SOBOTA

 

Siatkówka – rozgrywki rodzinne

Teren przy świetlicy w Chomiąży

 

17.07.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

30.07.2016r.

Godz. 15:00

SOBOTA

 

Rodzinna wycieczka rowerowa

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 

31.07.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 

07.08.2016r.

Godz. 15:00

NIEDZIELA

Basen + sauna i tężnia

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

SIŁOWNIA –

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

 

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

13.08.2016r.

Godz. 15:00

SOBOTA

 

Koszykówka – rozgrywki rodzinne

Teren przy świetlicy w Chomiąży

 

14.08.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

27.08.2016r.

SOBOTA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Rodzinna wycieczka rowerowa

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 

28.08.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

4.09.2016r.

Godz. 15:00

NIEDZIELA

SIŁOWNIA –

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

11.09.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 


Zastrzegamy możliwość zmian w zakresie dat i godzin poszczególnych działań w związku z kwestiami organizacyjnymi, losowymi oraz warunkami pogodowymi.

 

Uwaga: ze względów organizacyjnych, na każde działanie część uczestników zostanie zakwalifikowana jako uczestnicy rezerwowi. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko.

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że ponieważ jednorazowo w działaniach może brać udział ograniczona liczba osób, Stowarzyszenie ma prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, prawo określania terminu wyjazdów na basen/ siłownię, na które dana grupa zostanie zaproszony oraz prawo wyboru uczestników rezerwowych.

O zakwalifikowaniu do działań będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz deklaracje uczestnictwa w poszczególnych działaniach.

Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej „ADSUM” nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy prowadzącego i osób działających z ramienia stowarzyszenia.

 

 

Prosimy o wysyłania wypełnionego formularza e-mailem na adres siladsum@gmail.com Wysyłając formularz e-mailem nie ma potrzeby podpisywania go, należy jedynie wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej się.

 

Przesłanie zgłoszenia do Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej Adsum oznacza:

  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM ul. Średzka 50, 55-320 Chomiąża, tel: 604 976 148;www.siladsum.pl.tl

  2. wyrażenie zgody na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wszystkich osób zgłoszonych do projektu „Siła jest w nas”, w tym wizerunek mojego syna/córki …………………………………………..…………… ……………………………………………………………zarejestrowany podczas realizacji działań organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko 
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym możliwe będzie przekazywanie go dla partnerów i instytucji wpierających Stowarzyszenie.

Oświadczenie moje ważne jest na wszystkie działania, w których uczestniczę ja lub inne zgłoszone przeze mnie osoby, w tym dziecko organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

Imię/nazwisko 1 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 2 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 3 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 4 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 5 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 6 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

 

* W przypadku przesyłania formularza e-mailem nie trzeba go podpisywać, należy jedynie wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej się.

 

UWAGA! Prosimy sprawdzenie czy podana została odpowiedź we wszystkich polach/punktach formularza. Zgłoszenie, w którym nie będą wypełnione pola formularza zawierające w szczególności dane kontaktowe (nr telefonu i miejscowość zamieszkania) nie zostanie przyjęte. Szerokość pól ustawiona jest domyślnie i w razie konieczności można je poszerzać.

 


28 .05. 2016r . Odbyło się najwieksze święto czyli ,,Czadowy Dzień Dziecka'' w Chomiąży .Dziękując wszystkim Wam i Waszym rodzicom za obecność wrzucamy kilka zdjęć z "Czadowego Dnia Dziecka". Dziękujemy za miłą atmosferę tego dnia. Życzymy Wam (i sobie), by każdy dzień był taki jak Dzień Dziecka

Przy okazji dziękujemy za zaproszenie do organizacji tego wydarzeniaSołectwo Chomiąża oraz LZS Skoczki.
Osp Chomiaza z młodzikami - Wam również dziękujemy za to, że znów byliście razem z nami

 Mamy nadzieję, że termin i miejsce Wam będą odpowiadały Emotikon smile25.05.2016r. godz. 17:00 Młyn Zawadka Widzimy się już niedługo! Przynieście ze sobą propozycje ciekawych miejsc w Gminie Malczyce, w których będziecie chcieli założyć skrytkę Emotikon smile Może macie jakieś pomysły na to jak zamaskować swój pojemnik? Możecie też wziąć ze sobą gotowe certyfikaty pierwszych znalazców Emotikon smile Pamiętacie FTF, STF i TTF Emotikon wink 
Już niedługo ogłosimy regulamin konkursu na najlepsza skrytkę założoną przez uczestników naszych warsztatów. Co Wy na to? Oczywiście każdy nowy uczestnik mile widziany Emotikon smile Razem raźniej i milej!
Mamy TO! Mamy w w Gminie Malczyce uchwałę o Inicjatywie Lokalnej! Przypomnijmy, że podjęcie uchwały poprzedzone zostało petycją mieszkańców oraz konsultacjami społecznymi. 
O wdrożenie uchwały zabiegaliśmy od ubiegłego roku dzięki udziałowi w akcji Masz głos, masz wybór. To w kwietniu 2015r. dowiedzieliśmy się o tym, że mieszkańcy mogą zawierać z samorządem terytorialnym umowy i działać jako partnerzy przy realizacji zadań publicznych.

Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM i władze samorządowe gminy Malczyce nominowane do otrzymania nagrody!

Dla wiadomości osób, którzy się dziwią nominacji do Nagrody Super Samorząd. Nagroda jest przyznawana dla uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór. To ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami i sympatiami politycznymi. Zapraszamy na stronę akcji i zapraszamy do wprowadzania zmian w otoczeniu przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Tam, gdzie mieszkasz na pewno dużo można poprawić i zmienić na lepsze.http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/ Przy okazji dziękujemy koordynatorowi za dostrzeżenie naszych i władz samorządowych działań. Nagroda SuperSamorząd jest przyznawana tym uczestnikom, którzy najlepiej wykonają wybrane działanie. My wybraliśmy Inicjatywę Lokalną. Czy otrzymamy nagrodę? Tego nie wiemy. Już niedługo poznamy laureatów tegorocznej edycji akcji Emotikon smile Trzymajcie za nas i za pozostałych nominowanych kciuki.

Historia sukcesu: ADSUM – przez petycję do uchwały o inicjatywie lokalnej

17.05.2016 / Dodane przez: 
IL Chomiąża

Nieformalną grupę ADSUM (łac. być obecnym, współdziałać) zawiązały mieszkanki niewielkiej wsi Chomiąża (woj. dolnośląskie). Do naszej akcji dołączyły w 2016 roku, za cel stawiając sobie wprowadzenie w gminie uchwały o inicjatywie lokalnej. Zrealizowały następnie swój kolejny cel – wyremontowanie świetlicy wiejskiej i stworzenie w niej miejsca zabaw dla małych dzieci.

Aby przekonać władze lokalne najpierw do przyjęcia koniecznej uchwały o inicjatywie lokalnej, a następnie do pomysłu stworzenia Klubu Maluszka, członkinie grupy spotykały się i rozmawiały z wójtem, radnymi i sołtysem. Sposobem na przyspieszenie prac nad uchwałą okazała się złożona do urzędu petycja – prace ruszyły zaraz po publikacji petycji na stronie. W sprawnym opracowaniu projektu i przyjęciu uchwały udział miało zaangażowanie członkiń grupy ADSUM oraz pomoc koordynatorki z ramienia Fundacji Batorego. W międzyczasie członkinie grupy zainteresowały swoimi działaniami także innych mieszkańców i mieszkanki gminy – organizowane przez nie zajęcia – warsztaty na temat zdrowego żywienia lub o roli babci i dziadka, cieszyły się dużym powodzeniem i zostały pozytywnie ocenione przez ich uczestniczki i uczestników. W maju ADSUM organizuje dla mieszkańców otwarte spotkanie na temat inicjatywy lokalnej ze specjalistką z akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Choć władze lokalne początkowo działały nieco opieszale, mimo deklarowanej od początku przychylności dla pomysłu stworzenia klubu maluszka, ostatecznie w modelowy wręcz sposób wprowadziły uchwałę o inicjatywie. Choć większość poprawek do projektu uchwały zgłoszonych w trakcie obowiązkowych konsultacji społecznych, nie została przyjęta, to w BIP ukazało się zestawienie uwag i uzasadnienie ich odrzucenia. Na swojej stronie urząd poinformował mieszkańców o wynikach zgłoszonej przez ADSUM petycji oraz wydzielił specjalną zakładkę dotyczącą konsultacji.

Dzięki sukcesowi, jakim okazało się wprowadzenie uchwały, mieszkańcy gminy, którzy wcześniej nie angażowali się we wspólne działania, zaczęli interesować się kwestiami związanymi z inicjatywą lokalną. Stała się choćby tematem artykułów lokalnych gazetach.


Potwierdzamy! Chomiąża jest czysta! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi. Spotkaliśmy się pod świetlicą, by wyruszyć w stronę Malczyc. Okazało się, że mieszkańcy wsi Chomiąża Sołectwo Chomiąża bardzo dbają o czystość przy swoich posesjach. Sprzątania wymagały tylko tzw. tereny wspólne. Następnym razem skupimy się właśnie na takich terenach. Zapraszamy do współdziałania!

Zapraszamy mieszkańców wsi Chomiąża. W sobotę o godz. 15.45 spotykamy się pod świetlicą 
Emotikon smile:)
12.04.2016r.
3..2..1..START!
Rozpoczynamy realizację zadania publicznego "Szukanie skarbów na wesoło. Odkrywamy i promujemy dziedzictwo Gminy Malczyce poprzez zabawę i przygodę".
Celem projektu jest poznanie oraz promocja dziedzictwa gminy poprzez przygodę i zabawę tj. organizowanie przez uczestników projektu gry terenowej polegającej na zakładaniu skrytek w miejscach mówiących wiele o bogatej historii każdej wsi w gminie Malczyce.

Szczegóły i terminy już wkrótce!
Zapraszamy do zakładki dpt. projektu "SZUKANIE SKARBÓW NA WESOŁO"

 


6.04.2016r.
Zebranie członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM zawiadamia członków i kandydatów, że w dniu 16 kwietnia 2016r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Chomiąży odbędzie się zebranie członków stowarzyszenia


Zebranie członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM zawiadamia członków i kandydatów, że w dniu 22 marca 2016r. o godz. 16.00 (w I terminie) o godz 16:15 (w II terminie) w świetlicy wiejskiej w Chomiąży odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia za rok 2015 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie -przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarz obrad.
3. Sprawozdanie zarządu za rok 2015.
4.Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
5.Opinia Komisji Rewizyjnej do przedłożonych sprawozdań.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7.Podjęcie uchwał:
a/ przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności w roku 2015.
b/zatwierdzenie bilansu oraz wyniku finansowego za rok 2015.
c/ w sprawie absolutorium dla zarządu za rok 2015.
8. Informacja zarządu o zamierzeniach działalności stowarzyszenia w roku 2016.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Zarząd

DZIĘKUJEMY ZA DZISIEJSZE SPOTKANIE Emotikon smile Zaskoczyliście nas takim pozytywnym odzewem i chęcią podzielenia się swoimi wypróbowanymi przepisami. Jesteśmy mega wdzięczni za pomoc i za przemiłą atmosferę naszego spotkania. Faworkom nie było widać końca, a pączki z piekarnika są po prostu wyśmienite! Bezglutenowe pączusiem - mniam Emotikon smile Faworki żytnie dzieciom o dziwo smakowały. Mamy nadzieję, że kolejne nasze spotkania będą tak samo udane !!!


 KOCHANI!!!!!
Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami 
I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc 
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami 
Nie tylko w tę Sylwestrową noc. 
Do siego roku życzy Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM Emotikon smile


Życzymy Wam zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w każdym momencie.07.12.2015 Razem z Sołtysem i Radą Sołecka zoorganizowaliśmy zabawę mikołajkową dla naszych kochanych i oczywiście grzecznych dzieci .A na koniec naszej wspólnej zabawy przybył do nas prosto z Laponi nasz Św. Mikołaj 

Nasz mega długi łańcuch 
Emotikon grin to był wyczyn umieścić go na choince. Ale kto jak nie my radę da? Przygotowaliśmy razem z dzieciaczkami a oto efekt  nasza piękna choineczka01.11.2015  Dzieci i młodzież złożyły ofiarowane znicze na grobach zapomnianych
23.10.2015r. Jesienne sprzątanie


Dziękujemy dzieciom za pomoc w sprzątaniu cmentarza. Na prośbę Pani opiekującej się cmenatrzem dzisiaj w godz. 15:00-17:00 pod nadzorem członków Stowarzyszenia 7 dzieci sprzątało cmentarz z opadłych liści. Do pomocy dołączyła pani Renata, która tylko przejeżdżała... Zrezygnowała ze swoich planów na teń dzień i chętnie nam pomagała Emotikon smile DZIĘKUJEMY! Kolejne sprzątanie 28.10.2015r. w środę o godz. 15:30. ZAPRASZAMY!

18.10.2015r. Zbiórka zniczy i kwiatów

Przypominamy, że kolejna zbiórka 25.10.2015r. po każdej mszy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do akcji i zachęcamy pozostałych mieszkańców do pomocy Emotikon smile Dajmy dzieciom i młodzieży dobry przykład. Serce się raduje, że dzieci tak chętnie pomagają.

Zebrane znicze i kwiaty zapalimy 1 listopada na grobach opuszczonych. 28.10.2015r. na godz. 15:30 zapraszamy do wspólnego sprzątania tych grobów i cmentarza z opadłych liści.


15.10.2015r. REKRUTUJEMY. 

Termin zgłoszeń  upływa w dniu 31.10.2015r. 

 

 


 

Bo jakie początki, takie będzie wszystko” Jan Amos Komeński

Dzieci rozwijają się i uczą od urodzenia. Bawiąc się wspólnie ze swoim dzieckiem, możesz wspierać jego rozwój.

Mamo, Tato!

Zapraszamy Ciebie i Twoje dzieci do uczestnictwa w Grupie Zabawowej w Klubie Maluszka i Staruszka w świetlicy wiejskiej w Chomiąży, a w niej kreatywne zabawy i warsztaty dla rodziców prowadzone przez dietetyka, psychologa, pedagoga oraz animatorów czasu wolnego i sportu:

  

7.11.2015r. "Budowanie u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie" godz. 16:00

11.11.2015r. "Zdrowe przekąski, owoce i warzywa -tak!, fast food’y- nie" godz. 15:00

16.11.2015r. "Rola Babci/dziadka a rola rodzica",  "Zamiast klapsa – jak z miłością 
i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” godz. 16:00

21.11.2015r. „Rozwijanie umiejętności wychowawczych wśród opiekunów” godz. 15:00

22.11.2015r.  “Rola zabawy w życiu dziecka i rodziny" godz. 15:00.

Fot. Karolina Witkowska


Dla uczestników zaj
ęć przewidujemy niespodzianki  


Zaprosiliśmy fotografa - Karolinę. Karolina pokaże nam jak zrobić dobre zdjęcie swojemu maluszkowi. 
Wśród uczestników wybierzemy rodzinę, która będzie mogła umówić się z Karoliną na bezpłatną indywidualną sesję fotograficzną w plenerze
.
 Zgłoszenia dzieci, rodziców oraz innych osób opiekujących się dziećmi (babcia/dziadek, ciocia, starsza siostra, niania itd.) przyjmujemy do 30.10.2015r. (decyduje kolejność zgłoszeń) 
na adres e-mail 
siladsum@gmail.com 
pod nr telefonu 604 976 148 lub przez stronę internetową  
http://siladsum.pl.tl/Kontakt.htm

 

Zadanie “Czas na start - ADSUM nadciąga” zrealizowane  w ramach projektu „OdDOLNY ŚLĄSK”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina”.

 
Patronat honorowy:                                                                                                                     

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Patronat medialny:
Gazeta ROLAND
Express-Miejski.pl 

Partnerzy:

GOK Malczyce

Sołectwo Chomiąża, Sołectwo Rachów

3 Malczycki Szczep Harcerski  “Ogień”

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sp. z o.o. Środa Śląska

 11.10.2015r. 

8.10.2015r. UFFFFFF USTALILIŚMY WSTĘPNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Szukamy partnerów i omawiamy szczegóły współpracy  30.09.2015r. 
Budujemy bezpieczną przestrzeń do zabaw  

 
Dzięki mikrograntowi budujemy bezpieczną przestrzeń do zabaw także dla najmłodszych dzieci na świetlicy w naszej wsi