Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM
Adsum- z łac.- być obecnym, brać udział, współdziałać, uczestniczyć

Witamy :)Zebranie członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM zawiadamia członków i kandydatów, że w dniu 29 marca 2017r. o godz. 17.45 (w I terminie) o godz 18:00 (w II terminie) w świetlicy wiejskiej w Chomiąży odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia za rok 2016 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie -przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarz obrad.
3. Sprawozdanie zarządu za rok 2016.
4.Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
5.Opinia Komisji Rewizyjnej do przedłożonych sprawozdań.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7.Podjęcie uchwał:
a/ przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności w roku 2016.
b/zatwierdzenie bilansu oraz wyniku finansowego za rok 2016.
c/ w sprawie absolutorium dla zarządu za rok 2016.
8. Informacja zarządu o zamierzeniach działalności stowarzyszenia w roku 2017.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Zarząd

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU "SIŁA JEST W NAS" 
do pobrania --->  megawrzuta.pl/download/1eca3c834f04b6cdf183e108ad3e5a27.html

PROSIMY O ODSYŁANIE FORMULARZA NA ADRES e-mail: siladsum@gmail.com.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność złoszeń.


PROSIMY O NIEPODAWANIE DOKŁADNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA
WYSTARCZY PODAĆ MIEJSCOWOŚĆ,  GMINĘ I POWIAT

SIŁA JEST W NAS

Jak wziąć udział w projekcie?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres siladsum@gmail.com

 

Celem projektu jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia i włączenie całych rodzin we współdziałanie podczas otwartych spotkań fitness oraz warsztatów motywujących z terenu powiatu średzkiego.

 

Zgłoszenie udziału SIŁA JEST W NAS - Chomiąża, 2016

A- Informacje osobowe:

1 osoba z rodziny

2 osoba z rodziny

Imię:

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko:

Wiek:

Wiek:

 

 

Miejscowość:

Miejscowość:

Gmina

Powiat:

Gmina:

Powiat:

 

Województwo:

Województwo:

Nr telefonu (z kierunkowym):

Nr telefonu (z kierunkowym):

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM

3 osoba z rodziny

4 osoba z rodziny

Imię:

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko:

Wiek:

Wiek:

 

 

Miejscowość:

Miejscowość:

Gmina

Powiat:

Gmina:

Powiat:

 

Województwo:

Województwo:

Nr telefonu (z kierunkowym):

Nr telefonu (z kierunkowym):

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM

5 osoba z rodziny

6 osoba z rodziny

Imię:

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko:

Wiek:

Wiek:

 

 

Miejscowość:

Miejscowość:

Gmina

Powiat:

Gmina:

Powiat:

 

Województwo:

Województwo:

Nr telefonu (z kierunkowym):

Nr telefonu (z kierunkowym):

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

e-mail:

Zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM

 

 

2. Jaki jest powód zgłoszenia przez Pana/Panią/ Państwa chęci uczestnictwa w projekcie?

 

 

 

 

3. Prosimy o zaznaczenie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach w ramach projektu w poniższej tabeli.

Termin zajęć

Tematyka zajęć

Zgłaszam się na działanie

zaznaczyć krzyżykiem (X)

24.06.2016

godz. 15:00

PIĄTEK

Spotkanie organizacyjne wraz z warsztatami i zajęciami fitness

 

26.062016

godz. 15:00

NIEDZIELA

Basen + sauna i tężnia

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

 

3.07.2016r.

godz. 15:00

NIEDZIELA

Nordic Walking EXTRA z „Rysie Razem”

Dla dużych i małych

 

 

10.07.2016r.

Godz. 15:00

NIEDZIELA

SIŁOWNIA –

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

Basen + sauna i tężnia

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

 

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

16.07.2016r.

Godz. 15:00

SOBOTA

 

Siatkówka – rozgrywki rodzinne

Teren przy świetlicy w Chomiąży

 

17.07.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

30.07.2016r.

Godz. 15:00

SOBOTA

 

Rodzinna wycieczka rowerowa

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 

31.07.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 

07.08.2016r.

Godz. 15:00

NIEDZIELA

Basen + sauna i tężnia

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

SIŁOWNIA –

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

 

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

13.08.2016r.

Godz. 15:00

SOBOTA

 

Koszykówka – rozgrywki rodzinne

Teren przy świetlicy w Chomiąży

 

14.08.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

27.08.2016r.

SOBOTA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Rodzinna wycieczka rowerowa

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 

28.08.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

4.09.2016r.

Godz. 15:00

NIEDZIELA

SIŁOWNIA –

wejście grupowe 10 osób bez limitu czasu

Spotkanie pod Średzkim Parkiem Wodnym

 

Piątek

Dokładny termin podamy na tydzień przed zajęciami

Fitness rodzinny

Świetlica w Chomiąży

 

11.09.2016r.

NIEDZIELA

Dokładną godzinę podamy na tydzień przed zajęciami

Nordic Walking

Nordic Walking

Miejsce spotkania i trasę podamy w późniejszym terminie

 

 


Zastrzegamy możliwość zmian w zakresie dat i godzin poszczególnych działań w związku z kwestiami organizacyjnymi, losowymi oraz warunkami pogodowymi.

 

Uwaga: ze względów organizacyjnych, na każde działanie część uczestników zostanie zakwalifikowana jako uczestnicy rezerwowi. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko.

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że ponieważ jednorazowo w działaniach może brać udział ograniczona liczba osób, Stowarzyszenie ma prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, prawo określania terminu wyjazdów na basen/ siłownię, na które dana grupa zostanie zaproszony oraz prawo wyboru uczestników rezerwowych.

O zakwalifikowaniu do działań będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz deklaracje uczestnictwa w poszczególnych działaniach.

Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej „ADSUM” nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy prowadzącego i osób działających z ramienia stowarzyszenia.

 

 

Prosimy o wysyłania wypełnionego formularza e-mailem na adres siladsum@gmail.com Wysyłając formularz e-mailem nie ma potrzeby podpisywania go, należy jedynie wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej się.

 

Przesłanie zgłoszenia do Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej Adsum oznacza:

  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM ul. Średzka 50, 55-320 Chomiąża, tel: 604 976 148;www.siladsum.pl.tl

  2. wyrażenie zgody na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wszystkich osób zgłoszonych do projektu „Siła jest w nas”, w tym wizerunek mojego syna/córki …………………………………………..…………… ……………………………………………………………zarejestrowany podczas realizacji działań organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko 
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym możliwe będzie przekazywanie go dla partnerów i instytucji wpierających Stowarzyszenie.

Oświadczenie moje ważne jest na wszystkie działania, w których uczestniczę ja lub inne zgłoszone przeze mnie osoby, w tym dziecko organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM.

Imię/nazwisko 1 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 2 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 3 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 4 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 5 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

Imię/nazwisko 6 osoby zgłaszającej się:................................................... Podpis*:..............................................

 

* W przypadku przesyłania formularza e-mailem nie trzeba go podpisywać, należy jedynie wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej się.

 

UWAGA! Prosimy sprawdzenie czy podana została odpowiedź we wszystkich polach/punktach formularza. Zgłoszenie, w którym nie będą wypełnione pola formularza zawierające w szczególności dane kontaktowe (nr telefonu i miejscowość zamieszkania) nie zostanie przyjęte. Szerokość pól ustawiona jest domyślnie i w razie konieczności można je poszerzać.

 


Zebranie członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnej ADSUM zawiadamia członków i kandydatów, że w dniu 22 marca 2016r. o godz. 16.00 (w I terminie) o godz 16:15 (w II terminie) w świetlicy wiejskiej w Chomiąży odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia za rok 2015 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie -przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarz obrad.
3. Sprawozdanie zarządu za rok 2015.
4.Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
5.Opinia Komisji Rewizyjnej do przedłożonych sprawozdań.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7.Podjęcie uchwał:
a/ przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności w roku 2015.
b/zatwierdzenie bilansu oraz wyniku finansowego za rok 2015.
c/ w sprawie absolutorium dla zarządu za rok 2015.
8. Informacja zarządu o zamierzeniach działalności stowarzyszenia w roku 2016.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
ZarządTa strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja